torsdag 21. mai 2009

40. Co2-kvotering.

Kan dere som styrer en altfor oppstykket verden snart få det inn i skallene deres? Bremsingen av Co2-utslipp funker ikke så lenge man kan kjøpe kvoter! Har du spenn nok? Pøs ut driten. Det snakkes om det flotte i å kjøpe kvoter fra u-landene, som foreløpig ikke slipper ut like mye faenskap som oss. Greit å få penger på bok, skjønner det, men samtidig ligger smogen tettere over Himalaya enn Los Angeles.

Det nytter ikke å tenke nasjonalt, jorda er en enhet, ikke mange småpiecer med kartstreker mellom. Snakka med en kompis i går om at vi trenger en verdensregjering à la Star Trek, og jeg har nå kommet opp med den perfekte verdensleder--

Fredrik Hauge for president!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar